ПЛАН РОБОТИ

Регіональної Ради підприємців при обласній державній

адміністрації на 2013 рік

I. Планові заходи

п/п

Назва

заходів

Термін

проведення

Відповідальний

Прим.

1.

 

Проведення засідання Регіональної Ради підприємців при ОДА по питанням запропонованим членами РРП при ОДА.

 

 

 

 

на протязі року

Члени РРП при ОДА

Секретаріат

 

 

2.

 

Виїзні засідання Регіональної Ради підприємців при ОДА в районах області.

 

 

 

 

згідно графіку проведення

Голова РРП при ОДА

Члени РРП при ОДА

 

3.

 

Підготовка та проведення  засідань робочих комісій Регіональної Ради підприємців при ОДА.

 

 

 

 

згідно графіку проведення

Координатори профільних робочих груп

 

 

II. Поточні заходи

п/п

Найменування

робіт, заходів

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

1.       

Доопрацювання  проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» з урахуванням пропозицій та зауважень профільних асоціацій.

 

січень-червень

 

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

2.       

Ініціювання внесення змін до прийнятого Митного Кодексу України з урахуванням зауважень асоціацій та об’єднань підприємців.

 

січень-червень

 

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

3.       

Доопрацювання окремих норм Закону України «Про захист персональних даних».

січень-червень

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

4.       

Продовження роботи та надання пропозицій до Міністерства фінансів України щодо моніторингу та доопрацювання Закону України « Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».

 

 

 

січень-червень

 

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

5.       

Продовження роботи щодо розгляду проблемних питань застосування положень Податкового кодексу України, ініціювання внесення відповідних змін до Податкового кодексу.

 

січень-грудень

 

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

6.       

Продовження роботи та підготовка пропозицій щодо зниження ставки єдиного соціального внеску до міжвідомчої робочої групи.

 

січень-червень

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

7.       

Створення інформаційно-консультитивного центру при регіональній раді підприємців

 

січень-червень

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

8.       

Започаткування спільно з громадськими організаціями бізнесу моніторингу аналізу впливу Податкового Кодексу, Митного Кодексу на динаміку ділової активності.

 

січень-червень

 

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

9.       

Проведення, спільно з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України та Міжнародним центром приватного партнерства (CIPE)  на базі регіональних рад підприємців, тренінгів на тему «Розвиток потенціалу бізнес-асоціацій в Україні»

 

згідно графіку проведення

 

Члени РП при КМУ

Члени РРП при ОДА,

 

 

10.   

Проведення спільно з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України та Мінекономіки, відео (інтернет) конференцій з регіональними радами підприємців з актуальних проблем підприємництва.

 

згідно графіку проведення

 

Члени РП при КМУ

Члени РРП при ОДА,

 

 

11.   

Підготовка до видання  збірника «Вінниччина – прозоре підприємницьке середовище».

друга половина 2013 року

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

12.   

Моніторинг та проведення експертиз проектів нормативно-правових актів та надання по ним висновків та пропозицій.

 

постійно

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

13.   

Надання методичної та організаційної допомоги у діяльності громадських об’єднань, бізнес асоціацій, суб’єктів підприємницької діяльності.

 

постійно

 

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

14.   

Робота з профільними асоціаціями та позаштатними експертами.

 

постійно

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

15.   

Опрацювання та надання відповідей-консультацій на звернення фізичних та юридичних осіб

 

постійно

Координатори профільних робочих груп

 

16.   

Підготовка матеріалів до засідань Регіональної Ради підприємців при ОДА.

 

постійно

Секретаріат

 

17.   

Підготовка зустрічей експертів, громадських організацій та представників ділових кіл.

 

постійно

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

18.   

Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах».

 

постійно

Члени РРП при ОДА,

Секретаріат

 

 

III.

План спільних дій між Регіональною Радою підприємців при обласній державній адміністрації у Вінницькій області та Державною податковою службою у Вінницькій області у забезпеченні Меморандуму податкових відносин є складовою Плану роботи Регіональної Ради підприємців при обласній державній адміністрації на 2012 рік (документи додаються).