Документ передбачає масштабні реформи у туристичній сфері.

Єдиний туристичний реєстр:

  • законопроектом передбачається запровадження державної електронної інформаційної системи, яка містить відомості про усіх суб’єктів туристичної діяльності – Єдиний туристичний реєстр;
  • право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, повідомлення про початок здійснення такої діяльності;
  • проектом закону пропонується замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру шляхом подання повідомлення про початок провадження діяльності. Це дозволить зменшити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання та спростити започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності у сфері туроператорської діяльності.

Страхування туристів:

  • законопроектом також концептуально змінюються умови фінансового забезпечення туроператора;
  • запроваджується для захисту прав та законних інтересів туристів такий вид фінансового забезпечення, як страхування.

Статус ФОПів у туризмі:

  • передбачено включення до суб’єктів туристичної діяльності, що здійснюють та забезпечують туристичну діяльність, фізичних осіб-підприємців. Подається визначення видів туризму, класифікація подорожей, типів туристичних пакетів.

 

  • Місцеві туристичні фонди:

    • передбачається утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму, наповнення яких передбачається здійснювати за рахунок туристичного збору, який є місцевим збором, та кошти від якого станом на сьогодні надходять до загального фонду місцевих бюджетів та розподіляються на потреби територіальної громади, тобто розчиняються у загальному фонді місцевого бюджету та фактично не виконують свою основну функцію щодо розвитку туристичної інфраструктури відповідної територіальної громади.